3364153149 البرز طاووسیه
کابل گستران بهمن
کرج- بعد از پلیس راه کمالشهر - طاووسیه - خیابان یاس یکم - پلاک ۲۰
Iran - ایران
تلفن: +9826-44384813
تلفن دوم: +9826-44384814